Firma Geomatyka podkreślając, że “Rejestry IntraEwid” nie sa częścią WebEWID-u lecz specjalnie wydzielonym modułem przeznaczonym dla pracowników administracji publicznej (odrębna aplikacja) usuwa tę zakładkę z głównej listy dostępnych programów przez WWW.

Dostęp do tego modułu możliwy jest bezpośrednio pod linkiem: https://gis.tarnogorski.pl/IntraEwid jak rówież z poziomu menu strony Geodezji (Serwis Map | Rejestry IntraEwid) oraz z wydzielonej strony informacyjnej dla Gmin i Jednostek Organizacyjnych Starostwa.

Wybranie z menu aplikacji IntraEwid