Informacje serwisu map

Serwis Map jest aplikacją dostępną poprzez przeglądarkę WWW i dostępny na kilku poziomach uprawnień. Aby przejść do Serwisu map można wybrać z menu Serwis Map lub przycisk na dole strony.

Portal Mapowy

Ogólnie dostępny system, nie wymaga logowania się.

Portal Geodety

System dla Wykonawców geodezyjnych. Wymaga zalogowania się.

Rejestry IntraEwid

System dla Gmin i Jednostek organizacyjnych Powiatu. Wymaga zalogowania się.