W Systemie Map zmienia się okno logowania do programu.
Równocześnie zmieniają się udostępniane warstwy mapy co wiąże się z dodatkowym transferem danych. System działa poprawnie, tylko nowa część systemu jest uruchamiana.