Zgłoszony błąd do firmy: podczas przeglądania Dokumentów Wychodzących z ośrodka pojawia się błąd:

Wystąpił błąd serwera. Numer referencyjny …..