Od tego tygodnia zmienił się wygląd strony https://gis.tarnogorski.pl. Strona spełnia teraz standardy związane z dostępnością.

Zmieniło się też położenie programu InterMap, można ją pobrać w zakładce Wnioski, na załączonym obrazie pokazana jest lokalizacja pliku.