Zgłoszony został błąd do firmy, polegający na tym, że przy próbie wyszukania działki otrzymujemy komunikat:

Użytkownik nie ma uprawnień do obrębów lub grup rejestrowych powiązanych z żądanym obiektem EGiB.