Rejestry IntraEwid

Rejestry IntraEwid jest aplikacją dostępną tylko dla Gmin i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

  1. Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Złożenie wniosku do Administratora Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego o nadanie uprawnień w systemie IntraEwid (EGiB). O dostęp do systemu wnioskuje Wójt lub Burmistrz. Uprawnienia nadaje się na okres 1 roku.
  3. Przesłanie podpisanego oświadczenia przez osobę dla której zostało wygenerowane konto w systemie.

 

Wzory wniosku i oświadczenia

Pytania i odpowiedzi

Pracownik ma konto w serwisie, ale mija termin ważności konta. Jaka jest procedura przedłużenia ważności konta?

Zarówno w przypadku pracownika, który już ma konto w systemie, jak i nowego jest taka sama procedura występowania o uprawnień do systemu.

Różnica polega na tym, że nowy pracownik otrzyma dane autoryzacyjne do systemu, a pracownik mający konto pracuje na dotychczasowych.

Nie widzę zakładki IntraEwid

Aby móc korzystać z systemu IntraEwid zewnętrzny adres IP komputera (sieci z jakiej korzysta użytkownik) musi  być zgłoszony administratorowi. Jeżeli nie widzisz zakładki IntraEwid to prawdopodobnie zmienił się twój zewnętrzny adres IP.

Dlaczego mam zablokowane konto?

Konto w systemie może być zablokowane w przypadku, gdy kilkakrotnie pomylimy się podczas podawania użytkownika i hasła.

Należy skontaktować się z Administratorem systemu (poniżej podany kontakt techniczny), który odblokuje konto.

 

Moje konto straciło ważność, dlaczego ?

Jeżeli system wyświetla taki komunikat, oznacza to, że minął czas aktywacji konta podany na wniosku. (1 rok)

Należy wystąpić ponownie o dostęp do systemu.

 

=

Kontakt techniczny

Kontakt techniczny w zakresie dostępu i funkcjonowania Serwisu Map i Rejestru IntraEwid.

Krzysztof Głaz, Główny Specjalista IT
tel. (032) 382-27-23
e-mail: admin.geodezja (at) tarnogorski.pl

Klucz PGP: pub_krzysztof_glaz_admin_geodezja.asc

Informacje techniczne

Informacje związane z planowanymi zmianami w działaniu systemu, pracami konserwacyjnymi lub zgłaszanymi błędami.