Wykonawcy geodezyjni

Portal Geodety jest aplikacją dostępną dla wykonawców geodezyjnych. Aby otrzymać do niego dostęp należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Wniosek o założenie konta w Portalu Geodety

  • można złożyć bezpośrednio lub wysłać na adres Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5
  • lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Geodezji ul. Mickiewicza 41,
  • lub podpisany elektronicznie wysłać na adres mailowy sekretariat.geodezja@tarnogorski.pl

Kontakt informacyjny

Kontakt w zakresie dostępu i generowania kont w systemie Portal Geodety dla Wykonawców Geodezyjnych.

Renata Bucholc
tel. (032) 382 27 49

Kontakt techniczny

Kontakt techniczny w zakresie dostępu i funkcjonowania Serwisu Map i Rejestru IntraEwid.

Krzysztof Głaz, Główny Specjalista IT
tel. (032) 382-27-23
e-mail: admin.geodezja (at) tarnogorski.pl

Klucz PGP: pub_krzysztof_glaz_admin_geodezja.asc