Dokumenty

Wydział Geodezji

Dokumenty dla stron

Składając wniosek o udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków należy obowiązkowo wypełnić formularz P lub EGiB, następnie uszczegółowić wniosek wybranym formularzem P1 – P8.

 • Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków – formularz EGiB format XLS format PDF
 • Wniosek o udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – formularz P format XLS format PDF
 • Wniosek o udostępnienie zbioru danych EGiB – formularz P1
 • Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – formularz P2
 • Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków – formularz P3 format PDF
 • Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej – formularz P3 format PDF
 • Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości – formularz P4
 • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT – formularz P5
 • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDSOG – formularz P6
 • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500 – formularz P7
 • Wniosek o udostępnienie innych materiałów – formularz P8
 • Wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków – druk
 • Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – druk
 • Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej – druk

Dokumenty dla geodetów

 • Program TGKonwerterProgram do konwersji danych z układu 1965 na układ 2000. Program ten służy wyłącznie do przeliczenia współrzędnych punktów granicznych z układu „1965” na układ „2000” w powiecie tarnogórskim – zawiera poprawki lokalne.
 • Symbole do oprogramowania CAD

Dokumenty dla Klasyfikatorów

Zespół Koordynacyjny