Dokumenty

Wydział Geodezji

Dokumenty dla stron

Składając wniosek o udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków należy obowiązkowo wypełnić formularz P lub EGiB, następnie uszczegółowić wniosek wybranym formularzem P1 – P7.

Od 31 lipca 2020 roku obowiązują nowe druki formularzy P do P7.

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków i formularze P – BIP

Dokumenty dla geodetów

  • Program TGKonwerter Program do konwersji danych z układu 1965 na układ 2000. Program ten służy wyłącznie do przeliczenia współrzędnych punktów granicznych z układu „1965” na układ „2000” w powiecie tarnogórskim – zawiera poprawki lokalne. Spakowane archiwum ZIP 1,5MB.
  • Symbole do oprogramowania CAD – format SHX 16KB

Dokumenty dla Klasyfikatorów

Zespół Koordynacyjny