Dokumenty

Wydział Geodezji

Dokumenty dla stron

Składając wniosek o udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków należy obowiązkowo wypełnić formularz P lub EGiB, następnie uszczegółowić wniosek wybranym formularzem P1 – P7.

Od 31 lipca 2020 roku obowiązują nowe druki formularzy P do P7.

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków i formularze P – BIP

  • Wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków – druk
  • Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – druk
  • Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej – druk

Dokumenty dla geodetów

  • Program TGKonwerter Program do konwersji danych z układu 1965 na układ 2000. Program ten służy wyłącznie do przeliczenia współrzędnych punktów granicznych z układu „1965” na układ „2000” w powiecie tarnogórskim – zawiera poprawki lokalne.
  • Symbole do oprogramowania CAD

Dokumenty dla Klasyfikatorów

Zespół Koordynacyjny