Osoby już pracujące w systemie IntraEwid podczas wznawiania dostępu składają tylko wniosek do ASI. Nie ma potrzeby składania ponowienie Oświadczenia. Oświadczenie pracownika składane jest tylko podczas zakładania konta.

więcej informacji: Rejestry IntraEwid