Obsługa stron

Przyjmowanie stron
w Wydziale Geodezji.
Dokumenty wymagane przy obsłudze stron.

Wykonawcy Geodezyjni

Informacje dla Wykonawców geodezyjnych.
Dostęp do Portalu Geodety.
Dokumenty

Gminy i jednostki organizacyjne

Dostęp do systemu map dla Gmin oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

Narada Koordynacyjna

Terminy narad koordynacyjnych.
Dokumenty. Wzory plików.